Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Budget

Kort om budget 2017

Budgeten rymmer inga större justeringar. Avgifterna blir påtagligt högre än förra året i och med de höjningar som genomförts och som kommer att genomföras 1/3-17 (4 +4% = drygt +900 000:- i förhållande till innan höjningarna). En del av detta äts upp av att avskrivningarna för 2017 hamnar en bit över 3 miljoner (ca 700 000:- mer än föregående år).

I budgeten beräknas vårt kassamässiga utrymme för investeringar bli drygt 2 miljoner. Av detta utrymme bör det "sparas" ca 1 miljon. Kända investeringar som planeras är; 16 balkongpaneler till ett pris av ca 500 tkr, konstgräs på tennisplanen ca 100 tkr, utbyte av 3-4 takfläktar ca 100 tkr. Därtill kommer ca 2-5 partiella stambyten om ca 100 tkr/lgh. Utöver detta kan styrelsen fatta beslut om ny utrustning till en eller annan lekplats med 50-75 tkr.

I budgeten finns ett relativt väl tilltaget belopp för reparationer med 1 miljon. Det planerade underhållet ger utrymme för fortsatt målning av 30-40 balkonger på nedre planet samt mossbekämpning av 2 tak. Behandling av ett 10 tal entrédörrar tillkommer. Totalt budgeteras för ett planerat underhåll om 350 tkr. Detta är i minsta laget sett över tid - på ett eller två års sikt bör utrymmet ligga på ca 500 tkr/år

Det budgeterade resultatet ligger fortfarande på ett minus kring 1 miljon. Ambitionen är att vi inte ska behöva nyttja den budgeterade bufferten på 1 miljon för reparationer. Vad gäller övriga kostnader förväntar vi oss inga större avvikelser.

Budgeten har kommunicerats till Jörgen Pohl som inte haft några synpunkter.

 

Skriv ut E-post