Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Rutiner vid försäljning av bostadsrättslägenhet i Rudboda brf

 • Bostadsrättshavaren/-na eller dess ombud kontaktar SBC för att dokumentera ägar-förhållanden, pantsättningar och förmögenhetsvärdet. För ombud krävs ett undertecknat mäklaruppdrag.
 • I kontraktet ska det framgå vilket garage/p-plats som ingår i lägenheten.
 • När försäljningen är slutförd och överlåtelseavtalet är undertecknat måste köparen ansöka om medlemskap i föreningen. Köparen skickar in överlåtelseavtalet och ansökan om medlemskap till SBC.
 • SBC gör nu en kreditupplysning på köparen, samt skickar dessa handlingar vidare till Styrelsen i Rudboda bostadsrättsförening som avgör om köparen/-na kan bli medlem/ar. Styrelsen sammanträder en gång i månaden (undantag juli månad).
 • En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen eller om inte avtalet är undertecknat av säljare och köpare med angivande pris.
 • Föreningen godtar inte en lägre ägarandel än 30 %.
 • En överlåtelseavgift på 2,5 % av basbeloppet (exkl. lagstadgad mervärdesskatt) betalas av köparen till Rudboda brf. Adress till SBC: SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum Box 1353 118 83 Stockholm Besöksadress: Luntmakaregatan 18, 2 tr.

Tel: 08-775 72 60 mellan 09.00 – 12.00 Fax: 08-775 73 36

Överlåtelse av bostadsrätt

Föreningen har avtal med SBC att sköta den ekonomiska och administrativa förvaltningen, samt att sköta "pappersarbete" vid överlåtelser. Det är dock styrelsen som avgör om en köpare godtas som medlem i föreningen. Praktiskt sker detta genom att:

 • undertecknat överlåtelseavtal lämnas till SBC,
 • överlåtelseavgift betalas till Rudboda Brf. Avgiften är 2,5 % av basbeloppet + lagstadgad mervärdesskatt,
 • ansökan om medlemskap i föreningen lämnas av köparen till SBC.

Styrelsen sammanträder normalt var fjärde vecka. Beroende på när överlåtelsen sker kan det dröja några veckor innan besked lämnas. Dock försöker styrelsen hantera frågor om överlåtelser löpande och om inga oklarheter råder lämnas svar i regel inom en eller 2 veckor.
Observera att vid överlåtelse gäller att:

 • en överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen,
 • en överlåtelse är ogiltig om inte skriftligt avtal upprättas om överlåtelsen, undertecknat av säljare och köpare och med angivande av pris.

Pantsättning

Du kan pantsätta din bostadsrätt som säkerhet, för t ex lån i bank. Förutsättningen är naturligtvis att du är bostadsrättsinnehavare.

Föreningen har givit SBC i uppdrag att sköta ärenden med pantförskrivning. Detta innebär att det är till SBC du och din bank vänder er i denna fråga. Praktiskt sker detta genom att:

 • den ifyllda pantförskrivningshandlingen lämnas till SBC. (Formulär till pantförskrivningen tillhandahålls av banken),
 • pantsättningsavgiften betalas till Rudboda Brf. Avgiften är 1 % av basbeloppet + lagstadgad mervärdesskatt.

SBC för in uppgiften om pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Avsikten är att en långivare ska kunna vända sig till SBC för korrekt besked om pantsättningen av din lägenhet. När du löser en pant anmäler du och din bank detta till SBC. För denna notering betalar du ingenting.


 

Skriv ut E-post