Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Grannsamverkan

Lojo är ett lugnt och trivsamt område. Vi har varit förskonade från inbrott i våra bostäder med få undantag och så vill vi att det förblir.

Syfte:

  • Göra vårt område mindre attraktivt för brottslig verksamhet.
  • Skapa ett socialt nätverk bestående av de boende som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt ha god uppmärksamhet på vad som händer i området.
  • Att ha kontakt med polisen.

Övergripande krav för Grannsamverkan

  • Polisen har en tydlig roll i samverkansarbetet.
  • Möten ska anordnas löpande med inblandade aktörer och boende för att hålla verksamheten levande.
  • Information till de boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas av polisen regelbundet.
  • De boende ansvarar för att det bedrivs en aktiv Grannsamverkan.
  • Värdesaker skall förvaras på ett betryggande sätt.
  • De boende utser huvudkontaktombud och kontaktombud, som fungerar som en länk mellan polisen och de boende.

Skyltar med den välkända rödgula Grannsamverkanssymbolen har placerats strategiskt på olika platser i vårt område. Dekaler återfinns på anslagstavlorna i portarna. De signalerar, att de boende på Lojo samverkar och är uppmärksamma på allt som sker.

Alla publikationer om hur Grannsamverkan fungerar i praktiken finns att hämta på www.samverkanmotbrott.se

Vill du veta mer om hur Grannsamverkan är organiserat på Lojo är du välkommen att kontakta styrelsen.

Huvudkontaktombud:

Leif Nyström

Huvudregel:   

Vid misstanke om pågående eller omedelbart förestående brott - larma polisen på 112

Vid andra, ej akuta, behov av kontakt med polisen - ring 114 14

 

Skriv ut E-post