Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare har rätt att hyra ut sin bostad i 2:a-hand efter beslut av styrelsen. Grunder för uthyrning kan vara att boende under en period har arbete eller studier på annan ort, sjukdom som kräver annat boende under en period eller liknande skäl. Enligt gällande rätt och rättspraxis måste styrelsen ange skäl om någon nekas rätt att hyra ut i 2:a-hand.

Styrelsen medger som regel rätt att hyra ut lägenhet för ett år åt gången. Om den som ansöker redan vid ansökningstillfället vet att uthyrningen kommer att pågå längre så bör detta meddelas styrelsen vid ansökningstillfället.

Enligt föreningens stadgar upplåter föreningen bostadsrätter för permanent boende. Rent praktiskt innebär det att rätten till 2:a-handsuthyrning inte omfattar bostadsrättshavare som inte har för avsikt att återflytta till sin lägenhet. Praxis för hur länge man kan få tillstånd att hyra ut sin bostad i 2:a-hand avgörs ytterst av Hyresnämnden.

Styrelsen accepterar inte uthyrning i 2:a-hand för upprepade korttidsuthyrning via olika typer av förmedlingstjänster.

Notera också att föreningen alltid vänder sig direkt till bostadsrättshavaren i frågor som rör allt från ansvar till tillgång till lägenheten vid behov. I styrelsen betraktar 2:a-handshyresgäster som gäster hos den som innehar bostadsrätten.

Om någon hyr ut sin bostad utan att ha inhämtat styrelsens medgivande kan detta utgöra grund för uteslutning ur föreningen.

Skriv ut E-post