Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Egna uteplatser

På förekommen anledning vill vi från styrelsen informera om våra ordningsregler gällande egna uteplatser (dessa återfinns i "Att bo på Lojo" och här på hemsidan under rubriken Ordningsregler:

”Privata planteringar och uteplatser” (ur ordningsregler antagna av föreningsstämman 2017)

”Boende på markplanet kan anlägga egna mindre planteringar i anslutning till den egna bostaden (på balkongsidan). Planteringarna måste hållas inom ett avstånd av 120 cm från husväggen. Högre växter får inte stå direkt mot husens och balkongernas trädetaljer, klätterväxter skall ledas att växa mot spaljéer som sätts upp med avstånd till husens väggar och balkongernas träräcken. Klätterväxter får under inga omständigheter växa upp mot grannens balkong. Den som anlägger eller övertar en privat plantering ansvarar för skötseln.

Det är inte tillåtet att markera en uteplats i anslutning till den egna lägenheten med plattor, buskar eller andra installationer. För de boende i souterränglägenheterna gäller särskilda regler då de disponerar en egen uteplats.

Styrelsen 2020-09-01

Skriv ut E-post